O firmie |  Oferta |  Referencje |  Podstawy prawne |  Linki |  Przydatne |  Kontakt 

UNIJNE I KRAJOWE PODSTAWY PRAWNE

Formalne postępowanie OOŚ musi być prowadzone nie tylko zgodnie z prawem polskim, ale także pośrednio z dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z prawem wspólnotowym oraz krajowym, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stanowi szczególnie istotny element procesu inwestycyjnego w przypadku wybranych grup przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko, oraz na obszary NATURA 2000.

Kwestie te regulują m.in. następujące akty prawa wspólnotowego i krajowego: