O firmie |  Oferta |  Referencje |  Podstawy prawne |  Linki |  Przydatne |  Kontakt 

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

EuroPG świadczy usługi związane z przygotowanie opracowań środowiskowych. Oferujemy kompleksową obsługę począwszy od projektowania do opracowania ekspertyz środowiskowych na wszelkich etapach inwestycji oraz eksploatacji obiektów tj.:

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Raporty oddziaływania na środowisko

Raporty oddziaływania na środowisko

Postępowanie OOŚ w projektach finansowanych z funduszy unijnych

Postępowanie OOŚ w projektach finansowanych z funduszy unijnych

Inne

 

 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • Karty informacyjne przedsięwzięć;
 • Analizy zrealizowanych przedsięwzięć;
 • Plany gospodarki odpadami (PGO);
 • Programy usuwania azbestu;
 • Obliczenia efektów ekologicznych;
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie korzystania ze
  środowiska;

 

 • Doradztwo w zakresie inwestycji środowiskowych;
 • Oceny oddziaływania na środowisko związane z pozyskiwaniem
  zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. dotacje UE).
 • Konsultacje w zakresie przepisów ochrony środowiska.Dodatkowo EuroPG świadczy usługi związane z pozyskiwaniem
zewnętrznych źródeł finansowania na inwestycje z zakresu ochrony
środowiska, tj.:

 

 • Dotacje UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Regionalne Programy Operacyjne);
 • Dotacje z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej;
 • Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
  Gospodarki Wodnej;
 • Kredyty komercyjne, m.in. Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

 

Instalacje OZE

Instalacje OZE

Instalacje OZE